Vill du också ta elflyget till Gotland? Välkommen till Svenska Spels,Region Gotlands och Hållbara Gotlands seminarium om elflyg

Gotland har pekats ut som en utmärkt första destination för elflyg, det har potentialen att öppna upp för helt nya affärsmodeller för besöksnäringen, en större arbetsmarknad och en ökad inflyttning till Gotland.Gemensamt tar vi därför nu initiativet till ett nätverk för elflyg på Gotland. Målet är att vi tillsammans ska visa att efterfrågan finns, att omställningen behöver ske nu och att Gotland är rätt plats att satsa på. Som ett första steg bjuder vi, tillsammans med Hållbara Gotland in till ett seminarium. Lyssna till Peter Lindvall, Region Gotland, Mari Torstensson, Grön Flygplats, Gunnar Jonasson, Visby Airport, Patrik Hofbauer, Svenska Spel och elflygsexperten Henrik Littorin när de tar oss in i framtiden.
När: 18 november kl. 10.00–11:00 med fika från 09.30Var: Hörsalen i Donnerska huset, VisbyOSA: Anmäl dig till info@hallbaragotland.se senast den 10 november.Kom ihåg att anmäla eventuella allergier och om du tar med dig en kollega då antalet platser är begränsade. Jonas Blomér modererar samtalet.Välkommen att tillsammans med oss vara en del i att få elflyget att landa på Gotland!

När: 18 november kl. 10.00–11:00 med fika från 09.30Var: Hörsalen i Donnerska huset, VisbyOSA: Anmäl dig till info@hallbaragotland.se senast den 10 november.Kom ihåg att anmäla eventuella allergier och om du tar med dig en kollega då antalet platser är begränsade. Jonas Blomér modererar samtalet.Välkommen att tillsammans med oss vara en del i att få elflyget att landa på Gotland!
Gillar du och din personal att skratta? Bjud på en kväll med Babben så lovar vi att ni skrattar tillsammans!

Babben kommer till Hållbara Gotland den 13 oktober kl. 18:00 i Säveskolans aula.

Förhandsboka redan nu! 

Hållbara Gotland bjuder på halva biljettpriset så för din personal blir det 350 per person. Om ni bokar för mer än 20 personer så blir priset 250 per person. Tänk på att familjemedlemmar också behöver en dos av Babben! Samma pris gäller för dem! Icke medlemmar är också välkomna till ett pris av 450 per person. 


Humor och hälsa är en lyckad kombination, men det är inte alltid så enkelt att kombinera de två. Babben Larsson, känd ståuppare och Tv-profil är expert på att leverera viktiga frågor i en rolig förpackning. I sina föreläsningar pratar hon om det viktigaste vi har: Hälsa och välmående, men med sin alltid lika härliga humor. Allt detta ryms i det Globala målet nummer 3.

Babben Larssons föreläsning lär oss om hur man tar sig ur ett negativt tankehjul och varför man kan må dåligt fast allt verkar så bra. Få insikter om stress och hur man tar sig tillbaka efter utbrändhet.
En föreläsning som bjuder på konkreta verktyg blandat med humor och allvar. Under föreläsningens gång kommer Babben att prata både om skämt och allvar runt ämnen som mat, motion och stresshantering.
Hur kan man veta så mycket och fatta så lite? Vilket härligt glapp mellan kunskap och insikt!
Vi startar kl. 18:00 med en presentation av några av våra fantastiska medlemmar!

Var: Säveskolans aula, Sävesväg 10, Visby.

När: Torsdagen den 13 oktober  2022kl 18 till 20
Insläpp 1730 | 
Hur: Anmälan på länk https://www.nortic.se/dagny/event/40530
senast den 6 oktober. Ange  koden medlem-hållbaragotland".

KLIMATKRIS med möjligheter!
Ett dialogseminarium som förhoppningsvis ger oss kraft att vända utvecklingen!


29 september fortsätter vi diskussionen om klimatanpassning som påbörjades när vi hade Martin Hedberg som gäst. Många frågor hängde i luften och vi vill undersöka vad vi fortsättningsvis måste göra?

Inledare är Josefin Moberg, Gittan Frejhagen och Jon Rytterbro

Vi bjuder på lunch klockan 1130 till 1245 Sessionssalen, Norra Kyrkogatan 3A, Visby

Anmälan till info@hallbaragotland.se senast den 28 september.
Välkomna !


Hur bidrar vattenbufflarna till den biologiska mångfalden?Där det finns stora strandängar är problemet är att de snabbt växer igen. När vattenbufflarna betar och gyttjebadar i de sanka markerna ger det en variation av olika sorters gräsmark, lera, dy och vattenpölar som är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Fler insekter och groddjur gynnar områdets alla fågelarter. Dessutom verkar olika predatorer som äter ägg och fågelungar ha respekt för dessa betesdjur..Förutom vinsten för områdets natur- och djurliv har vattenbufflarnas insats fler fördelar:– Vi ser en möjlighet till en riktig win-win här. Med vattenbufflarna får vi både en bättre och billigare skötsel. Att sköta vassbältena maskinellt är kostsamt och komplicerat. Bufflarna ger också besökarna något annorlunda och kul att titta på. Vi hoppas att de får ännu fler att upptäcka den speciella våtmarksmiljön säger Inga Birath von Sydow


Inga Birath von Sydow,  jobbar som konsult åt naturvårdsentreprenören Naturskog AB som tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm och Världsnaturfonden WWF står bakom projektet buffelprojektet, berättar om bufflarnas possitiva inverkan på den biologiska mångfalen-Karin Yxfeldt, berättar om vardagen och livet med vattenbufflaran i Silte på Gotland.Anmälan till Info@hallbaragotland.se före den 25 augusti |  |  |


Donnerska Huset i Visby
24 mars 14:30 till 15:30
Anmälan till Pia@hållbaragotland.se

Demokrati och företagande – en angelägen timme med Peter Örn
Hållbara Gotland bjuder in till DEMOKRATI OCH FÖRETAGANDE- EN ANGELÄGEN TIMME MED PETER ÖRN 24 mars 14:30 till 15:30 – en komplettering till tidigare inbjudan

Dags att uppvärdera demokratifrågan i hållbarhetsarbetet!

Kommittén Demokratin 100 år tillsattes av regeringen 2018 och har i uppdrag att planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati.
 
”Samtal om hur vi kan värna och stärka demokratin är särskilt angelägna i en tid då freden i vår del av världen hotas. På många platser respekteras inte grundläggande demokratiska värden, såsom mänskliga rättigheter .Rysslands invasion av Ukraina måste kraftfullt fördömas. Invasionen är ett övergrepp mot människors liv och frihet - och som hotar såväl demokratin som freden i världen. Genom att diskutera vad demokrati och hållbarhet innebär för samhällets olika aktörer – till exempel företag, civilsamhällesorganisationer och enskilda personer – kan vi hitta sätt att stärka demokratin i framtiden .Jag ser fram emot att samtala kring dessa viktiga frågor under mitt", säger Peter Örn 
Historiskt har demokratiaspekten haft en central roll iföretagens hållbarhetsarbete, men på senare tid har den hamnat i skymundan för andra stora frågor som klimat och mänskliga rättigheter. Situationen i Ukraina visar att den behöver uppvärderas.Om vi inte agerar mot anti-demokratisk utveckling skapar det en enorm fara, dels för hela samhället men också för företagens affärsmöjligheter och ekonomier. 
Peter har arbetat med mänskliga rättigheter och demokratifrågor i många år, som Svenska Röda Korsets generalsekreterare och som VD för Sveriges Radio och Riksteatern. 

Gotlands landshövding Anders Flanking inleder.

Var? Donnerska Huset i Visby 
När? Torsdagen den 24 mars kl 14:30 tilkl 15:30 

Hur? Förhandsanmälan till Pia@hållbaragotland.se samma dag.Pia Jertfelt
Johanna Malmström
CEO, Calm Nation
Johanna Malmström
CEO, Calm Nation
Johanna Malmström
CEO, Calm Nation
7april
11:30-13:00
Donnerska huset

Lunchseminarium: Hållbarhetsfrågorna - ingen löser det själv 

 Alla vet att vi måste lösa klimatkrisen, vattenbristen, övergången till fossilfri energi, matsvinnslöseriet, gå från linjärt till cirkulärt… Lätt att förstå nödvändigheten av att lösa. Men svårare att göra. Framförallt själv.
Vi måste gå ihop, göra tillsammans, förändra och gå i samma nödvändiga riktning, Hur gör vi det? Hur tänker vi som organisation? delar vi med oss av idéer och möjligheter?

Mattis Bergquist hållbarhets chef på Coop, berättar och visar på hur Coop gör och delar tankar om det nödvändiga i att göra det tillsammans

Anmäl dig till

före den 4 april 2022Mattias Bergquist

hållbarhetschef Coop

11 nov
11.00
Donnerska husets aula

Din agenda 2030, så bidrar du till en hållbar planet!

Höstens viktigaste bok ” Din agenda 2030” lanseras den 11 november av författaren Parul Sharma.

Parul är människorättsjurist och en av Sveriges mest inspirerande och kunniga föreläsare för att sprida och fördjupa kunskap om de Globala målen. Parul är också praktiker och kommer med många goda råd om hur du som person och företagare kan bidra till en hållbar planet.
Vi börjar med en föreläsning med boken som grund och därefter äter vi lunch. Det ges tillfälle att köpa boken och få den signerad.

”Agenda 2030 – det är väl sådant som bara FN-människor sysslar med.”
Tvärtom – det är sådant alla kan syssla med! Nu kommer hållbarhetsboken till Gotland tillsammans med författaren Parul Sharma. Boken är fylld med hundratals råd och tips om hur du som medmänniska, medborgare, företagare, lärare eller privatperson kan agera hållbart i olika sammanhang. "Alla kan bidra, och var och en är en förändringskraft", säger Parul.

När?
Lunchseminarium och boklansering den 11 november kl 11:00  till 12:30. Vi serverar vegetariskt. Icke-medlemmar lunch till självkostnadspris.

Var?
Vi ses på Donnerska husets aula, Donners plats 1, Visby

Anmälan
Anmälan görs till . före den 8 november. Välkomna!

Parul Sharma

 

Pia Jertfelt

 

HÅLLBARA GOTLAND BJUDER IN TILL ÅRMÖTE DEN 8 MARS KL 1500 PÅ DONNERSKAHUSET.I SAMBAND MED ÅRSMÖTET KORAS ÅRETS HÅLLBARA BYSEN
VARMT VÄLKOMNA1


20 april 2022
15:00
Visby flygplats, avgångshallen

Nätverksträff på Swedavia

Swedavia presenterar sitt hållbarhetsarbete, på Visby flygplats och tillsammans med flygbranschen.

  • Vad kan  man som resenär  tänka på för att resa klimatsmart till/från ön idag och i framtiden?
  • Och hur går det med elflyget, fossilfritt flygbränsle och bussar med vingar?

Sedan  blir det fika

Anmäl dig till pia@heartfields.se

Pia Jertfelt