Nästa torsdag !Hållbara Gotland bjuder till lunchseminarium den 5 maj 2022 med Martin Hedberg.

Klimatanpassning på Gotland!
Varför klimatanpassning nu? Än är det väl ingen ko på isen! Eller snarare ingen ko i vattnet!

Vilka utmaningar har vi att vänta oss i framtiden om den globala uppvärmningen inte saktar ner? Det vi vet är att klimatförändringarna innebär mildare och blötare vintrar, havsnivån stiger och längre perioder av torka och längre växtsäsong.

Detta vet vi och ändå skjuts viktiga beslut på framtiden.

Hur kan de ekonomiska risker som följer med klimatförändringarna hanteras? Klimatets påverkan på finansiella system, vikten av hållbara investeringar och möjligheterna att minska klimatrelaterade risker. Hur ser försäkringsbranschen på de risker som klimatförändringen innebär.

Vi har bjudit in Martin Hedberg, meteorolog på Länsförsäkringar att fördjupa kunskaperna om klimatläget och vad vi gemensamt kan göra. Hur kan vi hantera klimatrisker både som företag och som enskilda individer.

Vad innebär klimatförändringar för Gotland och hur kan vi anpassa oss?

Elin Sander från Länsstyrelsen Gotland berättar om arbetet med klimatanpassning på Gotland.

Bostadsbebyggelse i ett förändrat klimat, vilken hänsyn behöver tas och vilka anpassningar behövs?

Jon Rytterbro från Gotlandshem berättar!

Plats meddelas vid anmälan
Anmälan till info@hallbaragotland.se senast 4 maj kl 1600
Donnerska Huset i Visby
24 mars 14:30 till 15:30
Anmälan till Pia@hållbaragotland.se

Demokrati och företagande – en angelägen timme med Peter Örn
Hållbara Gotland bjuder in till DEMOKRATI OCH FÖRETAGANDE- EN ANGELÄGEN TIMME MED PETER ÖRN 24 mars 14:30 till 15:30 – en komplettering till tidigare inbjudan

Dags att uppvärdera demokratifrågan i hållbarhetsarbetet!

Kommittén Demokratin 100 år tillsattes av regeringen 2018 och har i uppdrag att planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati.
 
”Samtal om hur vi kan värna och stärka demokratin är särskilt angelägna i en tid då freden i vår del av världen hotas. På många platser respekteras inte grundläggande demokratiska värden, såsom mänskliga rättigheter .Rysslands invasion av Ukraina måste kraftfullt fördömas. Invasionen är ett övergrepp mot människors liv och frihet - och som hotar såväl demokratin som freden i världen. Genom att diskutera vad demokrati och hållbarhet innebär för samhällets olika aktörer – till exempel företag, civilsamhällesorganisationer och enskilda personer – kan vi hitta sätt att stärka demokratin i framtiden .Jag ser fram emot att samtala kring dessa viktiga frågor under mitt", säger Peter Örn 
Historiskt har demokratiaspekten haft en central roll iföretagens hållbarhetsarbete, men på senare tid har den hamnat i skymundan för andra stora frågor som klimat och mänskliga rättigheter. Situationen i Ukraina visar att den behöver uppvärderas.Om vi inte agerar mot anti-demokratisk utveckling skapar det en enorm fara, dels för hela samhället men också för företagens affärsmöjligheter och ekonomier. 
Peter har arbetat med mänskliga rättigheter och demokratifrågor i många år, som Svenska Röda Korsets generalsekreterare och som VD för Sveriges Radio och Riksteatern. 

Gotlands landshövding Anders Flanking inleder.

Var? Donnerska Huset i Visby 
När? Torsdagen den 24 mars kl 14:30 tilkl 15:30 

Hur? Förhandsanmälan till Pia@hållbaragotland.se samma dag.Pia Jertfelt
7april
11:30-13:00
Donnerska huset

Lunchseminarium: Hållbarhetsfrågorna - ingen löser det själv 

 Alla vet att vi måste lösa klimatkrisen, vattenbristen, övergången till fossilfri energi, matsvinnslöseriet, gå från linjärt till cirkulärt… Lätt att förstå nödvändigheten av att lösa. Men svårare att göra. Framförallt själv.
Vi måste gå ihop, göra tillsammans, förändra och gå i samma nödvändiga riktning, Hur gör vi det? Hur tänker vi som organisation? delar vi med oss av idéer och möjligheter?

Mattis Bergquist hållbarhets chef på Coop, berättar och visar på hur Coop gör och delar tankar om det nödvändiga i att göra det tillsammans

Anmäl dig till

före den 4 april 2022Mattias Bergquist

hållbarhetschef Coop

11 nov
11.00
Donnerska husets aula

Din agenda 2030, så bidrar du till en hållbar planet!

Höstens viktigaste bok ” Din agenda 2030” lanseras den 11 november av författaren Parul Sharma.

Parul är människorättsjurist och en av Sveriges mest inspirerande och kunniga föreläsare för att sprida och fördjupa kunskap om de Globala målen. Parul är också praktiker och kommer med många goda råd om hur du som person och företagare kan bidra till en hållbar planet.
Vi börjar med en föreläsning med boken som grund och därefter äter vi lunch. Det ges tillfälle att köpa boken och få den signerad.

”Agenda 2030 – det är väl sådant som bara FN-människor sysslar med.”
Tvärtom – det är sådant alla kan syssla med! Nu kommer hållbarhetsboken till Gotland tillsammans med författaren Parul Sharma. Boken är fylld med hundratals råd och tips om hur du som medmänniska, medborgare, företagare, lärare eller privatperson kan agera hållbart i olika sammanhang. "Alla kan bidra, och var och en är en förändringskraft", säger Parul.

När?
Lunchseminarium och boklansering den 11 november kl 11:00  till 12:30. Vi serverar vegetariskt. Icke-medlemmar lunch till självkostnadspris.

Var?
Vi ses på Donnerska husets aula, Donners plats 1, Visby

Anmälan
Anmälan görs till . före den 8 november. Välkomna!

Parul Sharma

 

Pia Jertfelt

 

HÅLLBARA GOTLAND BJUDER IN TILL ÅRMÖTE DEN 8 MARS KL 1500 PÅ DONNERSKAHUSET.I SAMBAND MED ÅRSMÖTET KORAS ÅRETS HÅLLBARA BYSEN
VARMT VÄLKOMNA1


20 april 2022
15:00
Visby flygplats, avgångshallen

Nätverksträff på Swedavia

Swedavia presenterar sitt hållbarhetsarbete, på Visby flygplats och tillsammans med flygbranschen.

  • Vad kan  man som resenär  tänka på för att resa klimatsmart till/från ön idag och i framtiden?
  • Och hur går det med elflyget, fossilfritt flygbränsle och bussar med vingar?

Sedan  blir det fika

Anmäl dig till pia@heartfields.se

Pia Jertfelt