7 maj
11:30
Teams

Rakt på sak: Hållbarhet är viktigt men är det lönsamt?


Alla vill arbeta med de globala målen men det måste bli lönsamt. Hur skapas den?Visste du att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom.”Ur de globala målen nummer 12.Det globala målet nummer 12 - Hållbar produktion och hållbar konsumtion - är ett mål som är aktuellt för många. Men hur kan det ingå i den strategiska affärsutvecklingen? Mattis berättar mer, både från Coops verksamhet och från andra exempel som han lyfter.Självklart finns det möjlighet att diskutera, fråga och fundera tillsammans.    Mattis Bergquist är hållbarhetschef på Coop Sveriges avdelningen Hållbarhet och kvalitet. Mattis kommer senast från Gullers Grupp, där han varit expert och strategisk rådgivare. Han har lång erfarenhet av miljö- och hållbarhetsarbete från olika branscher och organisationer och är utbildad lärare i geografi och biologi. Mattis har stor erfarenhet av att bygga upp processer för hållbarhetsarbete, leverantörsgranskningar och hållbarhetskommunikation.Seminariet riktar sig till Hållbara Gotlands medlemmar men också till andra som i sin vardag arbetar för att skapa hållbar produktion och konsumtion. |
| När?Lunchseminarium den 7 maj kl 11:30 till 12:30 |  | Var?Vi ses på teams!Kod kommer i samband med anmälan. |  | AnmälanAnmälan görs till Pia@hållbaragotland.se. före den 5 maj

Mattis Bergquist

Hållbarhetsansvarig på Coop

3maj
1130
Teams

Seminarium: cirkulär ekonomi

Inbjudna är Lantmännen, LRF, Grönt centrum på Gotland och Hållbara Gotland, Coop Cirkulär ekonomi ingår numera i en modell för det hållbara jordbruket och livsmedelsproduktion. I Regeringens fem strategiska samverkansprogram finns cirkulär och biobaserad ekonomi som ett program. Målsättningen är att klara livsmedelsförsörjningen, energifrågan och övergången till en cirkulär och biobaserad ekonomi i ett samlat grepp. Det handlar om nya sätt att tillvarata jordens resurser. 

Elin Bergman berättar om nuläget för cirkulär ekonomi och vad som händer på politisk nivå i Sverige, Norden och EU och de organisationer som driver det arbetet dvs. Cradlenet och Nordic Circular Hotspot. Projektet Baltic Stewardship Initiative samlar aktörer från hela livsmedelskedjan, från lantbrukare till detaljhandeln, för att med gemensamma krafter minska näringsläckaget till våra vattendrag, sjöar och hav samt öka cirkulationen av växtnäring. Fokus ligger på det östersjövänliga och cirkulära lantbrukets konkurrenskraft som en viktig förutsättning för att kunna skynda på utvecklingen och få till stånd de förändringar som krävs. Initiativet finansieras av jordbruksverket och drivs i samarbete mellan WWF, LRF och Lantmännen. Baltic Stewardship Initiative startar i Sverige med det långsiktiga målet att engagera aktörer i samtliga länder runt Östersjön. Kristina Atkisson, projektledare WWF, berättar om läget i Östersjön kopplat till mat och näring (övergödning) och berättar om WWFs Baltic Stewardship Initiative som engagerar hela matvärdekedjan för att optimera användningen av näring, stoppa läckaget och se till att näringen cirkuleras. Vi avslutar det hela med en frågestund

Anmälan till Pia@hållbaragotland.se ( ja det ska vara ett å) senast den 30/4.
Välkomna!

Elin Bergman

Föreläsare
COO Cradlenet
Co-founder & Managing Partner Nordic Circular Hotspot

Kristina Aktinsson

Projektledare WWF