Våra eldsjälar

Vår styrelse består av eldsjälar som arbetat med hållbarhetsfrågor länge. Vi drivs av övertygelsen att Gotland kan bli ett föredöme när det kommer till att jobba regionalt med de globala målen.

Markus Wahlgren
Ordförande

Jon Rytterbro
Sekreterare

Emilie Waktel
Ledamot

Patrick Dahl
Ledamot

John Gambe
Ledamot

Lisa Larsson
Ledamot

Karin Granath
Ledamot


Vi är medlemmar i Hållbara Gotland

Lista över våra engagerade medlemmar som arbetar tillsammans för att skapa en mer hållbar framtid på ön.
Läs mer


Globala målen ur gotländskt perspektiv

Hållbara Gotland vill inspirera företag på ön att arbeta med ansvarsfrågor. Vi vill också främja diskussionen och samarbeten mellan näringsliv, politik, akademi och civilsamhället genom nätverksträffar, erfarenhetsutbyten och kunskapsseminarier.
Läs mer

Det är hög tid att göra skillnad!

Välkommen att bli medlem i nätverket Hållbara Gotland! Vårt mål är att ge dig kunskap och omvärldsbevakning runt de globala målen.
Ansök om medlemskap idag