Hållbara Bysenpriset

Uppmärksammar gotländska förebilder

Vinnare 2020 - Roma Grus AB

Roma Grus är en förbild och föregångare inom omställningsarbetet och för hållbar utveckling inom transportbranschen.

De visar att alla branscher, även de som hör till de ”skitigaste”, kan göra en omställning.

Vi vill hylla dem som brutit igenom motstånd

Vi arbetar för att uppfylla FN:s sjutton globala mål som ska var genomförda 2030. I det arbetet behövs förebilder! 

Förebilder som vågar gå just före och göra något annorlunda som har betydelse, som varit extra modiga, trott starkt på något så att man varit villig till ett stort risktagande, ha brutit igenom motstånd och som har motiverats av att göra något gott för människor och för jorden – inom områdena miljö, klimat, sociala och ekonomiska frågor.


Här på Gotland vet vi att det finns sådana förebilder! Hållbara Gotland vill att de uppmärksammas och det gör vi genom att instifta ett årligt Hållbara Bysen-pris!

Priset består av äran, ett diplom, en check på 10000 kr, varav 5000 stannar hos vinnaren och 5000 går vidare till en person eller organisation som vinnaren vill hedra och belöna samt sist men inte minst vår vandringspokal!

Den där Bysen då?

Bysen är i gotländsk folktro ett skogsväsen som lockar människor att gå vilse och ställer till förtret. I Hållbar Gotlands tolkning av den moderna Bysen är hen en person som är nyfiken, tänker annorlunda och hittar nya lösningar på svåra gemensamma problem. Bysen är djärv och vågar stå upp för hållbarhetsfrågorna i vid mening. Bysen är också skogens och naturens bevarare.

Jury 2021

Här presenterar vi juryn så fort 
den är vald.

Så här nominerar du

Skicka ett mail till Pia@hållbaragotland.se Ange 
”Nominering – priset” i ämnesraden Ange namn och företag/organisation på den nominerade.

Motivera på högst tio rader varför personen ska erhålla priset. Skriv kontaktuppgifter till dig/er som nominerar

Nomineringsperioden pågår mellan 1 november och till 31 januari 2021. Utnämningen sker av juryn i början på mars och utdelningen sker den 8 mars i Visby.

Kriterier

Observera att instruktionerna för nomineringsförfarandet måste följas. Nomineringar som inte är fullständiga kommer inte att beaktas. Kriterier som skall tas i beaktande:

  • Person eller organisation/företag som gjort något extra inom hållbarhetsfrågor och de globala målen
  • Brutit igenom motstånd för att göra något gott för människor och för jorden.
  • Nytänkande vinnare inom Hållbarhetsområdena (globala målen)
  • Inga ålderskriterier finns.
  • En person kan inte få priset flera gånger.
  • Ingen i Hållbara Gotlands styrelse kan nomineras.