Hållbara Bysen

Vi vill hylla dem som brutit igenom motstånd

Vi arbetar för att uppfylla FN:s sjutton globala mål som ska vara genomförda 2030. I det arbetet behövs förebilder! 


Förebilder som vågar gå just före och göra något annorlunda som har betydelse, som varit extra modiga, trott starkt på något så att man varit villig till ett stort risktagande, ha brutit igenom motstånd och som har motiverats av att göra något gott för människor och för jorden – inom områdena miljö, klimat, sociala och ekonomiska frågor.


Här på Gotland vet vi att det finns sådana förebilder! Hållbara Gotland vill att de uppmärksammas och det gör vi genom att varje år dela ut Hållbara Bysenpriset.

Bysen är i gotländsk folktro ett skogsväsen som lockar människor att gå vilse och ställer till förtret. I Hållbara Gotlands tolkning av den moderna Bysen är hen en person som är nyfiken, tänker annorlunda och hittar nya lösningar på svåra gemensamma problem. Bysen är djärv och vågar stå upp för hållbarhetsfrågorna i vid mening. Bysen är också skogens och naturens bevarare.

Nominerade 2022

 • Moving Floor
 • ASF Gotland 
 • Röda korset Gotland 
 • Körsbärsgården 
 • Restaurangen på Stora Karlsö
 • Gotlands Bivaxduk 
 • Gittan Frejhagen (Gretas gamlingar)
 • My Wrethagen (Stelor, Sustainable Speis)
 • Erik Öhrn (Sustainable Speis)


Pris

Priset består av äran, ett diplom, en check på 10000 kr, varav 5000 stannar hos vinnaren och 5000 går vidare till en person eller organisation som vinnaren vill hedra och belöna samt sist men inte minst vår vandringspokal.

Kriterier

Observera att instruktionerna för nomineringsförfarandet måste följas. Nomineringar som inte är fullständiga kommer inte att beaktas. Kriterier som skall tas i beaktande:

 • Person eller organisation/företag som gjort något extra inom hållbarhetsfrågor och de globala målen
 • Brutit igenom motstånd för att göra något gott för människor och för jorden.
 • Nytänkande vinnare inom Hållbarhetsområdena (globala målen)
 • Inga ålderskriterier finns.
 • En person kan inte få priset flera gånger.
 • Ingen i Hållbara Gotlands styrelse kan nomineras.

Så här nominerar du

Nomineringsperioden pågår mellan 1 november och till 31 januari 2023. Utnämningen sker av juryn i början på mars och utdelningen sker den 8 mars i Visby.

Skriv namn och företag/organisation på den nominerade. Motivera på högst tio rader varför personen ska erhålla priset. Skriv kontaktuppgifter till dig/er som nominerar. Ange ”Nominering – priset” i ämnesraden. Skicka till

Vinnare av Hållbara Bysen


2023 - Körsbärsgården 

Kultur, mat och miljö, allt hållbart  

Inte bara en restaurang, inte bara en konsthall, inte bara en kulturell mötesplats och inte bara en klimataktiv idéverkstad utan den mest kända hubben för hållbarhetsarbetet på Sudret. 

Körsbärsgården är med sitt unika hållbarhetsarbete ett föredöme för andra kultur- och restaurangverksamheter på ön i arbetet med de globala målen, ekologi, energi, återvinning, social hållbarhet (i form av utbildningar och seminarier). Körsbärsgårdens konstskola för barn är mycket uppskattad och ger unga människor en insikt i klimatfrågorna samtidigt som de utvecklar sitt kreativa tänk.  2023 - ASF Gotland 

Synliggör de osynliga företagen 

Det finns ett antal företag på Gotland som inte syns på företagarevent eller används som exempel när man pratar om näringslivet.

Men de arbetar på samma villkor som andra och kämpar lika mycket för att driva sina företag, ha nöjda kunder och kunna gå runt med lönsamhet. Det är företagen inom ASF Gotland, en paraplyorganisation för öns arbetsintegrerade sociala företag.

ASF står för Arbetsintegrerade Sociala Företag. Det innebär att man förutom att sälja tjänster/produkter också erbjuder arbete åt människor som står långt från arbetsmarknaden. Att få ett arbete där man står på egna ben, utvecklas och få göra nytta kan vara livsavgörande. Att de dessutom påverkar fler personer i deras direkta närhet, som familj, gör att de har större påverkan för.2022 - Gotlandschips

Fossilfritt tillverkade gotländska potatischips 

Företaget har sin produktion i Stånga och är en förebild och föregångare inom hållbar utveckling inom livsmedelsbranschen. Produktionen sker med biogas, restprodukter blir ny biogas, och de visar att högst pris kan vinna en upphandling, om det kombineras med kvalité och hållbar produktion. Gotlandschips arbetar cirkulärt och är en inspiration för unga gotlänningar att arbeta med lokal utveckling och på så sätt skapa fler arbetstillfällen – hållbara arbetstillfällen. 2021 - Roma Grus AB

Fossilfria tunga transporter

Roma Grus är en förebild och föregångare inom omställningsarbetet och för hållbar utveckling inom transportbranschen. De visar att alla branscher, även de som hör till de ”skitigaste”, kan göra en omställning.


Jury Hållbara Bysenpriset

Elin Sjöman
Landsbygdsutvecklingsagronom 
och engagerad i Rone Utveckling AB

"Hållbarhet är det allt måste handla om nu om vi vill ha en värld att leva i framöver. Vi måste hitta sätt att kombinera ekonomisk hållbarhet med ekologisk och social hållbarhet. Det kan ibland kännas omöjligt, men det finns många som lyckas. Därför känns det roligt att det här priset finns. Så vi kan lyfta fram just sådana exempel och visa att det visst går att skapa en hållbar värld."

Johan Lindvall
VD/Klubbchef Kronholmen Golf AB
/Visby Golfklubb

”Hållbarhet är i min värld inget separat område i en verksamhet utan en hygienfaktor, integrerad i alla delar av en modern organisation”

Eva Nypelius
Regionråd Centerpartiet

"Hela vårt samhälle behöver jobba med hållbarhet och omställning för att vi skall nå klimat- och miljömålen samt agenda 2030. Här på Gotland har vi en nyantagen regional utvecklingsstrategi, Vårt Gotland 2040, som just tar upp de tre hållbarhetsdimensionerna med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet för att utveckla Gotland. Genom Hållbara Bysen priset kan vi uppmärksamma och sprida goda exempel på arbetet med långsiktig hållbarhet."

Karl Törngren
Ägare av Gotlands Specialisten och Krusmyntagärden

"Hållbarhet som en naturlig del av vår verksamhet, med stöd i vår organisation, bidrar till att vi utvecklas som företag, stärker våra kundrelationer och gör oss bättre rustade för framtiden."

Daniel Eriksson
Hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Gotland