Hållbara Bysenpriset

Uppmärksammar gotländska förebilder

Vi vill hylla dem som brutit igenom motstånd

Vi arbetar för att uppfylla FN:s sjutton globala mål som ska var genomförda 2030. I det arbetet behövs förebilder! 

Förebilder som vågar gå just före och göra något annorlunda som har betydelse, som varit extra modiga, trott starkt på något så att man varit villig till ett stort risktagande, ha brutit igenom motstånd och som har motiverats av att göra något gott för människor och för jorden – inom områdena miljö, klimat, sociala och ekonomiska frågor.


Här på Gotland vet vi att det finns sådana förebilder! Hållbara Gotland vill att de uppmärksammas och det gör vi genom att instifta ett årligt Hållbara Bysen-pris!

Priset består av äran, ett diplom, en check på 10000 kr, varav 5000 stannar hos vinnaren och 5000 går vidare till en person eller organisation som vinnaren vill hedra och belöna samt sist men inte minst vår vandringspokal!

Jury 2022

Elin Sjöman
Eva Nypelius
Karl Thorgren
Reem Abdallah
Kertsin Nyberg
Johan Lindvall

 

Så här nominerar du

Skicka ett mail till Pia@hållbaragotland.se Ange 
”Nominering – priset” i ämnesraden Ange namn och företag/organisation på den nominerade.

Motivera på högst tio rader varför personen ska erhålla priset. Skriv kontaktuppgifter till dig/er som nominerar

Nomineringsperioden pågår mellan 1 november och till 31 januari 2022. Utnämningen sker av juryn i början på mars och utdelningen sker den 8 mars i Visby.

Kriterier

Observera att instruktionerna för nomineringsförfarandet måste följas. Nomineringar som inte är fullständiga kommer inte att beaktas. Kriterier som skall tas i beaktande:

  • Person eller organisation/företag som gjort något extra inom hållbarhetsfrågor och de globala målen
  • Brutit igenom motstånd för att göra något gott för människor och för jorden.
  • Nytänkande vinnare inom Hållbarhetsområdena (globala målen)
  • Inga ålderskriterier finns.
  • En person kan inte få priset flera gånger.
  • Ingen i Hållbara Gotlands styrelse kan nomineras.

 

Elin Sjöman


"Hållbarhet är det allt måste handla om nu om vi vill ha en värld att leva i framöver. Vi måste hitta sätt att kombinera ekonomisk hållbarhet med ekologisk och social hållbarhet. Det kan ibland kännas omöjligt, men det finns många som lyckas. Därför känns det roligt att det här priset finns.
Så vi kan lyfta fram just sådana exempel och visa att det visst går att skapa en hållbar värld."

Elin Sjöman är landsbygdsutvecklingsagronom Sedan 2013 bor jag i Uppsala Jag har dock inte släppt Gotland utan är fortfarande engagerad i bland annat vårt
utvecklingsbolag Rone Utveckling AB och hoppas kunna återvända hem till Gotland. Under tiden jobbar jag med folkbildning (vilket jag älskar), dansar lindy hop och försöker lära så många som möjligt att spela pärk.

Johan Lindvall

”Hållbarhet är i min värld inget separat område i en verksamhet utan en hygienfaktor, integrerad i alla delar av en modern organisation”


Johan är VD/Klubbchef Kronholmen Golf AB/Visby Golfklubb


Eva Nypelius

Hela vårt samhälle behöver jobba med hållbarhet och omställning för att vi skall nå klimat- och miljömålen samt agenda 2030. Här på Gotland har vi en nyantagen regional utvecklingsstrategi, Vårt Gotland 2040, som just tar upp de tre hållbarhetsdimensionerna med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet för att utveckla Gotland. Genom Hållbara Bysen priset kan vi uppmärksamma och sprida goda exempel på arbetet med långsiktig hållbarhet.


Eva Nypelius, Regionstyrelsens ordförande.

KERSTIN NYBERG


"De globala målen ger oss ett gemensamt sätt att förhålla oss till utveckling med hänsyn till människorna, planeten och ekonomin.
Om vi samverkar har vi större möjligheter att hitta hur."


Kerstin är Hållbarhetschef på Länsförsäkringar Gotland

Karl Törngren 

Hållbarhet som en naturlig del av vår verksamhet, med stöd i vår organisation, bidrar till att vi utvecklas som företag, stärker våra kundrelationer och gör oss bättre rustade för framtiden.

Karl Törngren är ägare av Gotlands Specialisten och Krusmyntagärden

Reem Alabdala


"De globala målen är som stjärnor på natthimlen. De skall visa oss vägen mot en rättvisare framtid"

Reem är lärare på Solbergaskolan i Visby. Hon kommer från Syrien  där hon studerat till jurist och lärare. Både i Syrien och Turkiet har hon arbetat som lärare i många år. 

 

Bysen

Bysen är i gotländsk folktro ett skogsväsen som lockar människor att gå vilse och ställer till förtret. I Hållbar Gotlands tolkning av den moderna Bysen är hen en person som är nyfiken, tänker annorlunda och hittar nya lösningar på svåra gemensamma problem. Bysen är djärv och vågar stå upp för hållbarhetsfrågorna i vid mening. Bysen är också skogens och naturens bevarare.

Tidigare vinnare

2020 - Roma Grus AB

Roma Grus är en förbild och föregångare inom omställningsarbetet och för hållbar utveckling inom transportbranschen.

De visar att alla branscher, även de som hör till de ”skitigaste”, kan göra en omställning.