Världsvattensdagen 2022

Gör det osynliga synligt: Vårt livsviktiga grundvatten!

Grundvatten är för en stor del av jordens befolkning den viktigaste källan till dricksvatten. Grundvatten är även avgörande för jordbruksproduktion och inom industrin och en buffert vid extrema väderhändelser som torka.
Här på Gotland är grundvattnet extremt viktigt eftersom det är ständigt hotat. Det är viktigt i vårt hållbarhets arbete att vi på alla sätt slår vakt om det. 


Det värsta året för demokratin i modern tid