Svenska Spels hållbarhetsarbete

Svenska Spels hållbarhetsarbete sammanfattas på ett utmärkt sätt i den nya foldern" Vår spelplan" . Det är andra året i rad som Svenska Spel visar för allmänheten, medarbetare och ägare vad de kan och gör när det kommer till de globala målen. Spel<https://om.svenskaspel.se/hallbarhet-i-fokus/ny-upplaga-av-var-spelplan-ar-har/>

GotlandsHem och E-go i ett lyckat samarbete