Orkney-öarna en förebild för Gotland

Orkneyöarna visar en väg framåt, med hjälp av lokala smarta elnät är medborgarna oberoende och har full kontroll över sin elförsörjning – vilket också gynnar klimatet eftersom elen är från förnybara energikällor.

På Orkneyöarna får vi se vågkraftsanläggningar, tidvattenkraftverk som skördar el ur de regelbundna och dramatiska tidvattensvängningarna, vi besöker en marin kraftcentral där kablarna med el från havsbotten matas in i kraftledningarna på land. Vi ser hur energin lagras med hjälp av grön vätgas och hur sol och vind förser ön med 130 procent av energibehovet.

Klimatförslag i vårbudgeten – miljökompensation för gods på båt först ut