Klimatförslag i vårbudgeten – miljökompensation för gods på båt först ut

Inför vårbudgeten som ska presenteras den 19 april kommer regeringen nu med de första miljö- och klimatbeskeden i vårpropositionen. Ett av de första förslagen är att i budgeten stärka miljökompensationen för godstransporter på järnväg och sjöfart med ytterligare 697 miljoner kronor under 2022. I dag uppgår stödet till 550 miljoner kronor årligen och förhoppningen är att mer gods ska föras över från vägtransporter till tåg och sjöfart.

Fotograf:Olof Segerberg Segerberg media 

strul med mailen. Om ni vill få tag i Hållbara Gotland maila Pia@heartfields.se