Dags att uppvärdera demokratifrågan i hållbarhetsarbetet

Hållbara Gotland har haft besök av Peter Örn och Anders Flanking på temat. ”Dags att uppvärdera demokratifrågan i hållbarhetsarbetet” Peter Örn, som är ordförande Kommittén Demokratin 100 år tillsatt av regeringen inledde ett samtal om demokratin och företagen.  Demokratin är nu på samma nivå som den var 1989. Endast 13 % av väldens länder lever i fullvärdiga demokratier. Alltså samhällen som har ett fungerande rättsväsende, fria medier, föreningsfrihet och mötesfrihet. För oss självklara rättigheter men för 87 % av väldens länder är det inte så. Historiskt har demokratiaspekten haft en central roll iföretagens hållbarhetsarbete, men på senare tid har den hamnat i skymundan för andra stora frågor som klimat och mänskliga rättigheter. Situationen i Ukraina visar att den behöver uppvärderas. Om vi inte agerar mot anti-demokratisk utveckling skapar det en enorm fara, dels för hela samhället men också för företagens affärsmöjligheter och ekonomier.  

Världsvattensdagen 2022