"VAR KOMMER BARNEN IN?" 27 oktober 0930 till 1100

"Var kommer barnen in?"

Om de 17 globala målen ur ett barnrättighetsperspektiv,

I ett samarbete med Röda Korset Gotland bjuder vi in till en föreläsning av Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin (tidigare CSR ambassadör på UD och Rädda Barnens Generalsekreterare)

När:27 oktober 0930 till 1100

Att förklara och motivera barn att omfatta och arbeta med de globala målen görs av skola och många frivilliga organisationer. Både nationellt och internationellt.

I Barnkonventionen i §12 står det ”Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad”. Vi måste lyssna på barnen och ta deras oro men också ta deras engagemang på allvar.

Men hur gör näringsliv och företag för att lyssna till barn?  Vad kan ett enskilt företag göra för att stärka klimat/ miljöarbete bland barn och unga vuxna. Har företagen en roll att spela?

Både företag och tjänstemän inom region och stat säger att vi gör det här ”för barnens skull”. Ibland ekar det lite ihåligt men den goda viljan finns. Men hur kan de på ett aktivt sätt lyssna till och stödja barn och deras engagemang, VAR KOMMER BARNEN IN?


Föreläsningen är hos Hållbara Gotlands nya medlem 

Grant Thornton Hästgatan 24 i Visby

Anmälan till före den 28 oktober till

 

 

 

 

 

OBS>! Nätverksträff hos Svenska Spel är dessvärre inställd 15 november 2023 kl 1500 till 1630