Nätverksträff: Gotlandsbolagets klimatresa

Kom och lyssna till Christer Bruzelius om hur Gotlandsbolaget planerar att möta klimatkrisen.

Christer Bruzelius är projektansvarig på Gotland Tech Development, Gotlandsbolagets verksamhets ben inom teknisk utveckling. I partnerskap utvecklar Gotlandsbolaget nästa generations fartyg och arbetar aktivt för att minska utsläppen från sjöfarten, för att på sikt uppnå en fossilfri Gotlandsresa.

När: 15 februari. 08:00-09:30
Var: Scandic Visby – Loftet
Hur:  Frukost serveras 08:00. Anmälan till pia@hallbaragotland.se senast den 13 februari 

Dialogmöte: Hur kan den lokala besöksnäringen bidra till energiomställningen?