Finns det plats för alla i den gröna omställningen


The Green Deal. Just Transition. CSRD. ESRS.

2020 tar EU beslut om ett klimatneutralt EU till 2050. Plötsligt blir hållbarhet centralt kring affärs- och policyagendan. I denna stora omställning, hur säkerställer vi att ingen lämnas utanför, vilka beslut har haft betydelse, vilka står vi inför idag och hur ser det ut i
framtiden?

Träffa, lyssna, ställ frågor, ha synpunkter och diskutera med:

Catarina Hägglund, Chef Hållbarhet, Koncernstab, Skellefteå Kraft, Ordf. CSR Sweden
Markus Wahlgren, VD, Stora Coop, Ordf. Hållbara Gotland
Lisa Larsson, Miljöchef, Swedavia Visby Airport
Johanna Elvinsson, Strategichef, Mastercard
Jyrki Eklund, VD, Aino Health
Peter Mellin, VD, Sodexo
Erik Bukowski, Senior rådgivare, Gullers Grupp
Annika Ramsköld, Vice President Corporate Sustainability, Vattenfall

Varmt välkommen,
CSR Sweden och Hållbara Gotland

Datum: Onsdag 28 juni 14.30-16.00
Plats: Skeppsbron 24, Björkanderska, Joda Bar, Energicentrum, Visby

Obs inställt! Nätverksträff: lunchträff med Samhall