Förnybart i tanken

Hållbara Gotland i samarbete med Länsstyrelsen Gotland   

FÖNYBART I TANKEN!

Seminarium den 24 oktober 0900 med Lena Ek I ett delbetänkande som kom den 31 mars Redogör Lena Ek för de åtgärder som främjar effektiv produktion av flytande biodrivmedel baserat på inhemska råvaror i Sverige. Regeringen beslutade den 17 juni 2022 att tillsätta en utredning  som skulle ta fram förslag till en strategi för en hållbar, konkurrenskraftig och växande svensk bioekonomi samt, vid behov, lämna förslag på åtgärder för att främja bioekonomins utveckling. I uppdraget ingick även att analysera genomförbarheten i och föreslå åtgärder som främjar effektiv produktion av flytande biodrivmedel baserat på inhemska råvaror i Sverige, och inklusive förslag till långsiktigt produktionsstöd för produktion av flytande hållbara förnybara drivmedel. Lena Ek är regeringens utredare. Lena Ek var tidigare miljöminister (c).

VAR?
Domkyrkoförsamlingens församlingshem. Norra Kyrkogatan 2, Visby

NÄR?
Tisdagen den 24 oktober 2023 kl 0900 till 1030
HUR?
Anmälan till innan den 19 oktober. Allergier?     TA ELFLYGSFRÅGAN TILL NYA HÖJDER