Dialogmöte: Hur kan den lokala besöksnäringen bidra till energiomställningen?

Välkommen på ett dialogmöte med fokus på energiomställningen och besöksnäringen.

Hur kan den lokala besöksnäringen bidra till energiomställningen på Gotland och vilken hjälp som företag finns det att få? 

Patrick Dahl från Energicentrum Gotland med kollegor inleder tillsammans med Kati Ahtee på Gotlands Förenade Besöksnäring.

När: Torsdagen 27 januari kl 10:30-12:00
Var: Donnerska huset, Visby


Seminarium: Vill du också ta elflyget till Gotland?