Årsmöte och prisutdelning Hållbara Bysen

Hållbara Gotland bjuder in till årsmöte och passar samtidigt på att dela ut Hållbara Bysenpriset.

Vårt nätverk har nu funnits i fem och halvt år och det är dags för vårt sjätte årsmöte. 2022 har vi, som förra året varit tvungna att tänka om, ställa om och tänka nytt (framåt)! Men 2022 har dock bjudit på flerfysiska aktivister än föregående år. Vi startar 16:00 och efter årsmötet korsas årets vinnare av Hållbara Bysenpriset!

Hållbara Bysenpriset
FN:s sjutton globala mål som ska var uppfyllda 2030 är det rättesnöre som nationer, regioner, organisationer, näringsliv och personer ska arbeta för. I det arbetet behövs förebilder! Förebilder som vågar gå just före och göra något annorlunda som har betydelse, varit extra modiga, trott så starkt på något att man varit villig till ett stort risktagande, ha brutit igenom motstånd och som har motiverats av att göra något gott för människor och för jorden – inom områdena miljö, klimat, sociala och ekonomiska frågor.

Här på Gotland vet vi att det finns sådana förebilder! Hållbara Gotland vill att de uppmärksammas och det har vi gjort genom att instifta ett årligt Hållbara Bysen pris!

9 nomineringar har kommit in under hösten och nu arbetar juryn för att ta fram en vinnare. Juryn består av Eva Nypelius, Elin Sjöman, Daniel Eriksson, Karl Törngren och Johan Lindvall.

När: 8 mars kl 16:00
Var: Donnerska huset, Donners plats 1
Hur:  Anmälan sker till pia@hallbaragotland.se 

Nätverksträff: Gotlandsbolagets klimatresa