12 maj 2023
11:30
Norra Kyrkogatan 2

Obs inställt! Nätverksträff: lunchträff med Samhall 

Aktiviteten är dessvärre inställd. Nytt datum kommer förhoppningsvis till hösten. 


Välkommen på en nätverkande lunchträff med fokus på social hållbarhet. Vi får en bild av vad Samhall arbetar med och hur de uppfyller flera av de globala målen. Social hållbarhet är Samhalls affärsidé! I mer än 40 år har Samhall arbetat med att bryta utanförskap genom att skapa riktiga jobb till personer med funktionsvariationer:


"En viktig del i vad vi gör är att lotsa medarbetare vidare till nya jobb utanför Samhall. Vi har ett lite speciellt mål om att minst 1500 personer ska lämna oss för ett annat jobb. Vi vill att andra organisationer ska se vilken tillgång våra medarbetare kan vara för dem och samarbetar med företag och organisationer som har behov av att rekrytera. Här kan vi verkligen vara en lösning för branscher som idag har svårt att hitta personal och som vill bredda sin rekryteringsbas. Det här är bra för individen som får möjlighet att utvecklas, bra för kunden som får engagerad personal och bra för samhället eftersom fler kommer i jobb och kan bidra!"
- Patrik Bengtsson, vd Samhall Gotland

När: 12 maj kl. 11:30
Var: Domkyrkoförsamlingens församlingshem. Norra Kyrkogatan 2 i Visby.
Hur: Hållbara Gotland bjuder på lunch. Anmälan till - senast den 11 maj

8 mars 2023
16:00
Donnerska huset

Årsmöte och prisutdelning Hållbara Bysen

Hållbara Gotland bjuder in till årsmöte och passar samtidigt på att dela ut Hållbara Bysenpriset.

Vårt nätverk har nu funnits i fem och halvt år och det är dags för vårt sjätte årsmöte. 2022 har vi, som förra året varit tvungna att tänka om, ställa om och tänka nytt (framåt)! Men 2022 har dock bjudit på flerfysiska aktivister än föregående år. Vi startar 16:00 och efter årsmötet korsas årets vinnare av Hållbara Bysenpriset!

Hållbara Bysenpriset
FN:s sjutton globala mål som ska var uppfyllda 2030 är det rättesnöre som nationer, regioner, organisationer, näringsliv och personer ska arbeta för. I det arbetet behövs förebilder! Förebilder som vågar gå just före och göra något annorlunda som har betydelse, varit extra modiga, trott så starkt på något att man varit villig till ett stort risktagande, ha brutit igenom motstånd och som har motiverats av att göra något gott för människor och för jorden – inom områdena miljö, klimat, sociala och ekonomiska frågor.

Här på Gotland vet vi att det finns sådana förebilder! Hållbara Gotland vill att de uppmärksammas och det har vi gjort genom att instifta ett årligt Hållbara Bysen pris!

9 nomineringar har kommit in under hösten och nu arbetar juryn för att ta fram en vinnare. Juryn består av Eva Nypelius, Elin Sjöman, Daniel Eriksson, Karl Törngren och Johan Lindvall.

När: 8 mars kl 16:00
Var: Donnerska huset, Donners plats 1
Hur:  Anmälan sker till

15 februari 2023
08:00
Scandic Visby, Loftet

Nätverksträff: Gotlandsbolagets klimatresa 

Kom och lyssna till Christer Bruzelius om hur Gotlandsbolaget planerar att möta klimatkrisen.

Christer Bruzelius är projektansvarig på Gotland Tech Development, Gotlandsbolagets verksamhets ben inom teknisk utveckling. I partnerskap utvecklar Gotlandsbolaget nästa generations fartyg och arbetar aktivt för att minska utsläppen från sjöfarten, för att på sikt uppnå en fossilfri Gotlandsresa.

När: 15 februari. 08:00-09:30
Var: Scandic Visby – Loftet
Hur:  Frukost serveras 08:00. Anmälan till senast den 13 februari 

Välkomna!

27 januari 2023
10:30
Donnerska huset

Dialogmöte: Hur kan den lokala besöksnäringen bidra till energiomställningen?

Välkommen på ett dialogmöte med fokus på energiomställningen och besöksnäringen.


Hur kan den lokala besöksnäringen bidra till energiomställningen på Gotland och vilken hjälp som företag finns det att få? Patrick Dahl från Energicentrum Gotland med kollegor inleder tillsammans med Kati Ahtee på Gotlands Förenade Besöksnäring.

När: Torsdagen 27 januari kl 10:30-12:00
Var: Donnerska huset, Visby

18 november 2022
10:00
Donnerska huset

Seminarium: Vill du också ta elflyget till Gotland?

Välkommen till Svenska Spels, Region Gotlands och Hållbara Gotlands seminarium om elflyg


Gotland har pekats ut som en utmärkt första destination för elflyg, det har potentialen att öppna upp för helt nya affärsmodeller för besöksnäringen, en större arbetsmarknad och en ökad inflyttning till Gotland. Gemensamt tar vi därför nu initiativet till ett nätverk för elflyg på Gotland. Målet är att vi tillsammans ska visa att efterfrågan finns, att omställningen behöver ske nu och att Gotland är rätt plats att satsa på.

Lyssna till Peter Lindvall, Region Gotland, Mari Torstensson, Grön Flygplats, Gunnar Jonasson, Visby Airport, Patrik Hofbauer, Svenska Spel och elflygsexperten Henrik Littorin när de tar oss in i framtiden. Jonas Blomér modererar samtalet.

När: 18 november 2022 kl. 10.00–11:00 med fika från 09.30
Var: Hörsalen i Donnerska huset, Visby

Välkommen att tillsammans med oss vara en del i att få elflyget att landa på Gotland!


13 oktober 2022
18:00
Wisbygymnasiets aula

Föreläsning: Babben Larsson

Gillar du och din personal att skratta? Bjud på en kväll med Babben så lovar vi att ni skrattar tillsammans!


Humor och hälsa är en lyckad kombination, men det är inte alltid så enkelt att kombinera de två. Babben Larsson, känd ståuppare och Tv-profil är expert på att leverera viktiga frågor i en rolig förpackning. I sina föreläsningar pratar hon om det viktigaste vi har: Hälsa och välmående, men med sin alltid lika härliga humor. Allt detta ryms i det Globala målet nummer 3.

Babben Larssons föreläsning lär oss om hur man tar sig ur ett negativt tankehjul och varför man kan må dåligt fast allt verkar så bra. Få insikter om stress och hur man tar sig tillbaka efter utbrändhet. En föreläsning som bjuder på konkreta verktyg blandat med humor och allvar. Under föreläsningens gång kommer Babben att prata både om skämt och allvar runt ämnen som mat, motion och stresshantering. Hur kan man veta så mycket och fatta så lite? Vilket härligt glapp mellan kunskap och insikt!

Vi startar kl. 18:00 med en presentation av några av våra fantastiska medlemmar!

Var: Wisbygymnasiets aula, Sävesväg 10, Visby.
När: Torsdagen den 13 oktober  2022kl 18 till 20
Insläpp 1730 | 

29 september 2022
11:30
Sessionssalen

Nätverksträff: Klimatkris med möjligheter

Ett dialogseminarium som förhoppningsvis ger oss kraft att vända utvecklingen!


29 september fortsätter vi diskussionen om klimatanpassning som påbörjades när vi hade Martin Hedberg som gäst. Många frågor hängde i luften och vi vill undersöka vad vi fortsättningsvis måste göra? Inledare är Josefin Moberg, Gittan Frejhagen och Jon Rytterbro.

Vi bjuder på lunch klockan 1130 till 1245 Sessionssalen, Norra Kyrkogatan 3A, Visby

Välkomna!

26 augusti 2022
12:00
Domkyrkans församlingshem

Seminarium: Vattenbufflar och biologisk mångfald i Silte

Börja hösten med ett spännande möte om vattenbufflar och biologisk mångfald!

Problemet med stora strandängar är att de snabbt växer igen. När vattenbufflarna betar och gyttjebadar i de sanka markerna ger det en variation av olika sorters gräsmark, lera, dy och vattenpölar som är gynnsamt för den biologiska mångfalden. Fler insekter och groddjur gynnar områdets alla fågelarter. Dessutom verkar olika predatorer som äter ägg och fågelungar ha respekt för dessa betesdjur.

Föreläser gör:
Inga Birath von Sydow
Inga Jobbar som konsult åt naturvårdsentreprenören Naturskog AB som tillsammans med Länsstyrelsen i Stockholm och Världsnaturfonden WWF står bakom projektet buffelprojektet, berättar om bufflarnas possitiva inverkan på den biologiska mångfalden.

Karin Yxfeldt
Som är med och berättar om vardagen och livet med vattenbufflaran i Silte på Gotland.

5 maj 2022
11:30
Domkyrkans församlingshem

Nätverksträff: Klimatanpassning på Gotland

Vilka utmaningar har vi att vänta oss i framtiden om den globala uppvärmningen inte saktar ner?


Det vi vet är att klimatförändringarna innebär mildare och blötare vintrar, havsnivån stiger och längre perioder av torka och längre växtsäsong. Detta vet vi och ändå skjuts viktiga beslut på framtiden.

Hur kan de ekonomiska risker som följer med klimatförändringarna hanteras? Klimatets påverkan på finansiella system, vikten av hållbara investeringar och möjligheterna att minska klimatrelaterade risker. Hur ser försäkringsbranschen på de risker som klimatförändringen innebär.

Vi har bjudit in Martin Hedberg, meteorolog på Länsförsäkringar att fördjupa kunskaperna om klimatläget och vad vi gemensamt kan göra. Hur kan vi hantera klimatrisker både som företag och som enskilda individer.
Vad innebär klimatförändringar för Gotland och hur kan vi anpassa oss?

Elin Sander från Länsstyrelsen Gotland berättar om arbetet med klimatanpassning på Gotland.

Bostadsbebyggelse i ett förändrat klimat, vilken hänsyn behöver tas och vilka anpassningar behövs? Jon Rytterbro från Gotlandshem berättar.

7 april 2022
11:30

Lunchseminarium: Hållbarhetsfrågorna - ingen löser det själv

Välkommen att lyssna på hur Coops hållbarhetsarbete

Alla vet att vi måste lösa klimatkrisen, vattenbristen, övergången till fossilfri energi, matsvinnslöseriet, gå från linjärt till cirkulärt. Det är lätt att förstå nödvändigheten av att hitta en lösning - men svårare att göra. Framförallt själv.
Vi måste gå ihop, göra tillsammans, förändra och gå i samma nödvändiga riktning. Hur gör vi det? Hur tänker vi som organisation? delar vi med oss av idéer och möjligheter?

Mattis Bergquist hållbarhetschef på Coop, berättar och visar på hur Coop gör och delar tankar om det nödvändiga i att göra det tillsammans.

24 mars 2022
15:30
Donnerska huset

Seminarium: Demokrati och företagande med Peter Örn

Dags att uppvärdera demokratifrågan i hållbarhetsarbetet.

Samtal om hur vi kan värna och stärka demokratin är särskilt angelägna i en tid då freden i vår del av världen hotas.
På många platser respekteras inte grundläggande demokratiska värden, såsom mänskliga rättigheter. Rysslands invasion av Ukraina måste kraftfullt fördömas. Invasionen är ett övergrepp mot människors liv och frihet - och som hotar såväl demokratin som freden i världen.

Genom att diskutera vad demokrati och hållbarhet innebär för samhällets olika aktörer – till exempel företag, civilsamhällesorganisationer och enskilda personer – kan vi hitta sätt att stärka demokratin i framtiden.
Jag ser fram emot att samtala kring dessa viktiga frågor, säger Peter Örn.

Peter Örn har arbetat med mänskliga rättigheter och demokratifrågor i många år, som Svenska Röda Korsets generalsekreterare och som VD för Sveriges Radio och Riksteatern. Gotlands landshövding Anders Flanking inleder.

8 mars 2022
15:00
Donnerska huset

Årsmöte 2022 och prisutdelning Hållbara Bysen

Vi kommer att för andra gången dela ut
Hållbara Bysen-priset i samband med Hållbara Gotlands årsmöte.