Tillsammans för en hållbar ö

Hållbara Gotland vill inspirera företag på ön att arbeta med ansvarsfrågor. Vi vill också främja diskussionen och samarbeten mellan näringsliv, politik, akademi och civilsamhället genom nätverksträffar, erfarenhetsutbyten och kunskapsseminarier.

Vi är övertygade om att ett aktivt hållbarhetsarbete stärker relationerna med anställda, kunder och ägare och att det dessutom gynnar tillväxt och lönsamhet. Arbetet för hållbarhet bygger på att tre delar förenas – ekonomi, socialt engagemang och hänsyn till miljön. I ett bredare perspektiv innebär det att företag och organisationer arbetar aktivt med samhällsutveckling.

Globala målen ur gotländskt perspektiv

Det är genom samarbete vi når resultat och skapar ett hållbart samhälle. Vi måste våga fästa blicken på horisonten och planera för vart vi ska - så att vi är med och formar framtiden.
Läs mer

Om Hållbara Gotland

Hållbara Gotland strävar efter att inspirera företag på ön att ta ett aktivt ansvar för hållbarhetsfrågor. Genom att främja en öppen dialog och fruktbart samarbete mellan näringslivet, politiken, akademin och civilsamhället skapar vi en dynamisk plattform för nätverksträffar, erfarenhetsutbyten och kunskapsseminarier.
Läs mer

Hållbara Bysenpriset

Upptäck våra modiga förebilder som har brutit igenom motstånd för att främja hållbarhet inom miljö, klimat, sociala och ekonomiska frågor. Varje år delar Hållbara Gotland ut Bysenpriset till dessa inspirerande individer som vågar vara annorlunda och finna nya lösningar på utmaningar.
Läs mer

Aktuellt

Håll dig uppdaterad om vårt arbete och aktuella trender i omvärlden.
Läs mer

Aktiviteter

Utforska våra spännande aktiviteter, inklusive nätverksträffar, inspirerande föreläsningar och engagerande dialogmöten. Ta del av kunskap, skapa kontakter och delta i meningsfulla samtal.
Se aktiviteter

Krönikor

Ta del av insikter och reflektioner kring hållbarhetsarbete på Gotland och runt om i världen.
Läs våra krönikor

 


 
 

 

Det är hög tid att göra skillnad

Välkommen att bli medlem i nätverket Hållbara Gotland! Vårt mål är att ge dig kunskap och omvärldsbevakning runt de globala målen.